กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้วางของเอนกประสงค์

O - 975
open shelving cabinet with 1 shelf
900W x400D x 750H mm.

O - 9115
open shelving cabinet with 1 shelf
900W x400D x 1150H mm.

O - 9155
open shelving cabinet with 2 shelves
900W x400D x 1550H mm.

O - 9195
open shelving cabinet with 3 shelves
900W x400D x 1950H mm.