กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน ประกอบเป็นระบบเฟอร์นิเจอร์

RECTANGULAR DESKS

B4IRD8
800 x 800 x 725 mm.
B4IRD12
1180 x 800 x 725 mm.
B4IRD14
1400 x 800 x 725 mm.
B4IRD16
1600 x 800 x 725 mm.

WAVE DESKS
(Right hand or Left hand)
B4IWDR12
1180 x 1000/800 x 725 mm.
B4IWDR14
1400 x 1000/800 x 725 mm.
B4IWDR16
1600 x 1000/800 x 725 mm.

LARGE WORKSTATIONS
(Right hand or Left hand)
B4IWR1616
1600 x 1600/800/600 x 725 mm.
B4IWR1816
1800 x 1600/800/600 x 725 mm.

WAVE RETURNS
(Right hand or Left hand)
B4IWR
1000 x 600/800 x 725 mm.

DELTA WORKSTATIONS
(Right hand or Left hand)
B4IDWR16
1600 x 1400/800 x 725 mm.
B4IDWR18
1800 x 1400/800 x 725 mm.

135 ํ  WORKSTATIONS
(Right hand or Left hand)
B4I135WR14
1400/800 x 800/800 x 725 mm.
B4I135WR16
1600/800 x 800/800 x 725 mm.

120 ํ WORKSTATIONS

B4I120W8
1200/1200 x 800/800 x 725 mm.
B4I120W6
1200/1200 x 600/600 x 725 mm.

WORKSTATIONS
Right hand or Left hand)
B4IWR12
1180 x 1180/800/600 x 725 mm
B4IWR14
1400 x 1180/800/600 x 725 mm.
B4IWR16
1600 x 1180/800/600 x 725 mm.
B4IWR18
1800 x 1180/800/600 x 725 mm.