กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้ข้างเก็บเอกสาร

NT - 1626
412W x 665D x 750H mm.

NTN - 1626
412W x 665D x 750H mm.

CT - 70150
1490W x 690D x 985H mm.
CT - 70180
1795W x 690D x 985H mm.

CTO - 45140
690W x 455D x 985H mm.

TCR - 80150
1500W x 800D x 935H mm.
TCR - 80180
1800W x 800D x 935H mm.

TCL - 80150
1500W x 800D x 935H mm.
TCL - 80180
1800W x 800D x 935H mm.