กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ

LCS-975
sliding steel doors cabinets with 1 shelf
900W x 450D x 750H mm.

LCS-1275
sliding steel doors cabinets with 1 shelf
1200W x 450D x 750H mm.
LCS-1575
sliding steel doors cabinets with 1 shelf
1500W x 450D x 750H mm.

LCS-9110
sliding steel doors cabinets with 2 shelves
900W x 450D x 1100H mm.

LCS-12110
sliding steel doors cabinets with 2 shelves
1200W x 450D x 1100H mm.
LCS-15110
sliding steel doors cabinets with 2 shelves
1500W x 450D x 1100H mm.