กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตัวปรับเข้ารับเพดาน

LCA-911T
900W x 450D x 65 - 100H mm.
LCA-1211T
1200W x 450D x 65 - 100H mm.
LCA-1511T
1500W x 450D x 65 - 100H mm.

LCA-918T
900W x 450D x 110 - 180H mm.
LCA-1218T
1200W x 450D x 110 - 180H mm.
LCA-1518T
1500W x 450D x 110 - 180H mm.

LCA-925T
900W x 450D x 165 - 250H mm..
LCA-1225T
1200W x 450D x 165 - 250H mm.
LCA-1525T
1500W x 450D x 165 - 250H mm.