กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชั้นสำหรับงานหนักมาก คานรับขั้นรูปตัวZ