กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเปิด 2 บาน พร้อมชั้นวางของ

D-975
double swing door cabinets with 1 shelf
900W x400D x 750H mm.
D-930
double swing door cabinet with 1 shelf
900W x400D x 300H mm.

D-9115
double swing door cabinet with 1 shelf
900W x400D x 1150H mm.

D-9155
double swing door cabinet with 2 shelves
900W x400D x 1550H mm.