กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน ไม่มีตู้ข้าง มี 2ลิ้นชัก ขารูปตัว L หน้าโต๊ะ

D-75100
1000W x 750D x 750H mm.
D - 75120
1200W x 750D x 750H mm .
D - 75140
1400W x 750D x 750H mm.

DP-70100
1000W x 700D x 750H mm.