กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้วางของเอนกประสงค์

LCH-975
open shelving cabinet with 1 shelf
900W x400D x 750H mm.

LCH-9110
open shelving cabinet with 2 shelves
900W x 450D x 1100H mm.