กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้ล็อคเกอร์

LK -6102
double swing door locker
917W x 533D x 1829H mm.

LK -6103
3 swing door locker
917W x 457D x 1829H mm.

LK -6106
6 swing door locker
917W x 457D x 1829H mm.

LK -6109
9 swing door locker
917W x 457D x 1829H mm

LK -6112
12 swing door locker
917W x 457D x 1829H mm.

LK -6118
18 swing door locker
917W x 457D x 1829H mm.

LK - 991
1 swing door locker
305W x 381 D x 1829H mm.

LK - 992
double swing door locker
305W x 381 D x 1829H mm.

LK - 993
3 swing door locker
305W x 381 D x 1829H mm.

LK - 994
4 swing door locker
305W x 381 D x 1829H mm .

LK - 996
6 swing door locker
305W x 381 D x 1829H mm.