กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเปิด 2 บาน

SH-994P
915W x 457D x 1067H mm.

SH-996P
915W x 457D x 1829H mm.

SH-998P
915W x 457D x 1980H mm.

SH-754
double swing door cabinet with 2 shelves
917W x 457D x 1219H mm .

SH-756
double swing door cabinet with 3 shelves
917W x 457D x 1829H mm .

SH-104
double swing door cabinet with 3 shelves
917W x 457D x 1829H mm .

SH-816
double swing door cabinet with 3 shelves
914W x 457D x 1829H mm .