กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชุดรางเลื่อนเอนกประสงค์ 1

IEM -100
4800W x 915D x 2006H mm.
IEM -101
916W x 915D x 1930H mm.
IEM -102
916W x 457D x 1930H mm.
IEM -103
916W x 457D x 1930H mm.
IEM -104
4800W x 25D x 76H mm .