กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

แผ่นยึดโต๊ะเพื่มเพิ่มพื้นที่ทำงาน