กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2,3,4ลิ้นชัก

D-744
4 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1320H mm.
D-743
3 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1020H mm.
D-742
2 drawer filing cabinet for foolscap
464W x 616D x 720H mm.

DA-104
4 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1320H mm.
DA-103
3 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1020H mm.
DA-102
2 drawer filing cabinet for foolscap
464W x 616D x 720H mm.

D-814
4 drawer filing cabinet for foolscap
470W x 620D x 1320H mm.