กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบและชั้นวางของเอนกประสงค์อยู่ส่วนบน

SO-9115
sliding steel door & open shelving cabinet with 1 shelf
900W x 400D x 1150H mm.

SO-9155
sliding steel door & open shelving cabinet with 2 shelves
900W x 400D x 1550H mm.

SO-9195
sliding steel door & open shelving cabinet with 3 shelves
900W x 400D x 1950H mm.