กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะรูปตัว L ใช้ต่อด้านข้างโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ