กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบอยู่ส่วนล่างและตู้บานเปิด 2 บาน ในใบเดียวกัน

SD-9155
sliding steel door & double swing door cabinet with 2 shelves
900W x 400D x 1550H mm.

SD-9195
sliding steel door & double swing door cabinet with 3 shelves
900W x 400D x 1950H mm.