กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ถาดใส่เอกสาร A4 และ A3 แบบ 2ชั้น และ 3ชั้น