กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุมไม่มีลิ้นชัก ขาตัวL มีช่องร้อยสายไฟ