กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Book cases

SB - 3030
762W x 320D x 762H mm.

SB - 3042
762W x 320D x 1067H mm.