กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบมีลูกล้อ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย แผ่นกั้นช่องสามารถเลื่อนได้

S - 666 N
921W x 311D x 1805H mm.

S - 366 N
921W x 311D x 962H mm.