กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมชั้นวางอุปกรณ์

TNS - 4565
650W x 750D x 1350H mm.

TNS - 45100
1000W x 750D x 1350H mm.

TNS - 6585
645W x 850D x 1150H mm.

TEC - 70100
1000W x 700D x 686H mm.
TEC - 70120
1200W x 700D x 686H mm.

TEN - 7070
700W x 700D x 750H mm.

TEN - 70100
1000W x 700D x 750H mm.
TEN - 70120
1200W x 700D x 750H mm.