กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร ถอดประกอบได้ TYPE A

EXT A - 90180
1800W x 900D x 750H mm.
EXT A - 90200
2000W x 900D x 750H mm.
EXT A - 90240
2400W x 900D x 750H mm.