กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชุดเตียงเอนกประสงค์

BD - B
2055W x 970D x 2000H mm.

BD -A
2055W x 970D x 2000H mm.

BD - 2
2055W x 980D x 2230H mm.

BD - C
2055W x 970D x 2000H mm.