กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2,3,4ลิ้นชัก พร้อมระบบล็อค

DD-994C
4 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1320H mm.
DD-993C
3 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1020H mm.
DD-992C
2 drawer filing cabinet for foolscap
464W x 616D x 720H mm.

DD-994P
4 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1320H mm.
DD-993P
3 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1020H mm.
DD-992P
2 drawer filing cabinet for foolscap
464W x 616D x 720H mm.

DD-994S
4 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1320H mm.
DD-993S
3 drawer filing cabinet
464W x 616D x 1020H mm.
DD-992S
2 drawer filing cabinet for foolscap
464W x 616D x 720H mm.