กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชุดเตียงเอนกประสงค์

BS - 36
1130W x 2060D x 605H mm.