กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บเทปวิดีโอ

VDO -171
509W x 470D x 594H mm.

VDO -172
509W x 470D x 690H mm.