กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Desks

NT - 2436
914W x 610D x 750H mm.
NT - 2642
1067W x 660D x 750H mm.
NT - 2648
1219W x 660D x 750H mm.

NT - 2654
1372W x 660D x 750H mm.
NT - 3060
1524W x 762D x 750H mm.
NT - 3472
1829W x 864D x 750H mm.

NTN - 2436
914W x 610D x 750H mm.
NTN - 2642
1067W x 6600 x 750H mm.
NTN - 2648
1219W x 660D x 750H mm.

NTN - 2654
1372W x 6600 x 750H mm.
NTN - 3060
1524W x 762D x 750H mm.
NTN - 3472
1829W x 864D x 750H mm.

TC - 2436
914W x 610D x 750H mm.
TC - 2642
1067W x 660D x 750H mm.
TC - 2648
1219W x 660D x 750H mm.

TC - 2654
1372W x 660D x 750H mm.
TC - 3060
1524W x 762D x 750H mm.
TC - 3472
1829W x 864D x 750H mm.

NTC - 2436
914W x 610D x 750H mm.
NTC - 2642
1067W x 660D x 750H mm.
NTC - 2648
1219W x 660D x 750H mm.

NTC - 2654
1372W x 660D x 750H mm.
NTC - 3060
1524W x 762D x 750H mm.
NTC - 3472
1829W x 864D x 750H mm.

CF - 90180 ( 1 UNIT)
1800W x 900D x 750H mm.

SDT - 200
400W x 6300 x 650H mm.

COMBINET SET
CF - 90180 ( 1 UNIT )
SDT - 200 ( 2 UNIT )
1800W x 900D x 750H mm.