กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Mobile drawer unit ; 2 drawers with casters

DP 2 - 6040
410W x 600D x 630H mm.

PDR - 2020 - 2D ( M )
372W x 500D x 580H mm.