กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บแบบและฟิลม์

LPS102-88
1074W x 497D x 1173H mm.
LPS122-88
1074W x 497D x 1373H mm.
LPS102-120
1396W x 497D x 1173H mm.
LPS122-120
1396W x 497D x 1373H mm.
LPS102-152
1718W x 497D x 1173H mm.
LPS122-152
1718W x 497D x 1373H mm.