กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร ถอดประกอบได้ TYPE D

EXT D - 90180
1800W x 1500D x 750H mm.
EXT D - 90200
2000W x 1500D x 750H mm.
EXT D - 90240
2400W x 1500D x 750H mm.