กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

แผ่นหน้าไม้บุด้วยโพสฟอร์ม

T-925
900W x 450D x 25H mm.
T-1225
1200W x 450D x 25H mm.
T-1525
1500W x 450D x 25H mm.