กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บแบบหรือแผนที่

D-5048
5 drawer overlay cabinet
1118W x 1220D x 510H mm.
D-4032
5 drawer overlay cabinet
1118W x 814D x 510H mm.