กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนทึบ

DO-213
880W x 406D x 572H mm.
DO-214
1185W x 406D x 572H mm.
DO-215
1490W x 406D x 572H mm.
DO-216
1795W x 406D x 572H mm.

DO-313
880W x 406D x 880H mm.
DO-314
1185W x 406D x 880H mm.
DO-315
1490W x 406D x 880H mm.
DO-316
1795W x 406D x 880H mm.