กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Pedestal side desks

DS 2 - 7540
410W x 750D x 750H mm.
DS 2 - 9040
410W x 900D x 750H mm.

DS 3 - 7540
410W x 750D x 750H mm.
DS 3 - 9040
41 ow x 900D x 750H mm.

PDR - 2026 - 2D
372W x 500D x 685H mm.

PDR - 2026 - 3D
372W x 500D x 685H mm.