กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชั้นวางของสำหรับตู้มาตรฐาน

LCA-925S
880W x 380D x 25H mm.
LCA-925D
880W x 420D x 25H mm.
LCA-1225S
1180W x 380D x 25H mm.
LCA-1525S
1480W x 380D x 25H mm.