กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบ และชั้นวางของเอนกประสงค์

OS-9155
open shelving & double swing steel door cabinet with 2 shelves
900W x 400D x 1550H mm.