กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเปิด 2 บาน 2 ตู้ ในใบเดียวกัน

DD-9155
double swing door & double swing door cabinet with 2 shelves
900W x 400D x 1550H mm.

DD-9195
double swing door & double swing door cabinet with 3 shelves
900W x 400D x 1950H mm.