กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

แผ่นหน้าไม้ / แผ่นชั้นปรับระดับ

T-3F
880W x 406D x 28H mm.
T-4F
1185W x 406D x 28H mm.
T-5F
1490W x 406D x 28H mm.
T-6F
1795W x 406D x 28H mm.