กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน มีตัวถัง 2ลิ้นชัก มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก บุหน้าโต๊ะ melamine

D 2 - 75100 L, R
1000W x 750D x 750H mm.
D 2 - 75120 L, R
1200W x 750D x 750H mm.
D 2 - 75140 L, R
1400W x 750D x 750H mm.