กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน OA รูปตัว L มีโต๊ะ 2 ตัว และตัวถัง โต๊ะตัว L ด้านซ้าย