กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบ

S-975
sliding steel door cabinet with 1 shelf
900W x 400D x 750H mm.

S-9115
sliding steel door cabinet with 1 shelf
900W x 400D x 1150H mm.