กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Drawing tables

SDT - 100
395W x 555D x 665H mm.