กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บบัตร เก็บเอกสารตั้งโต๊ะ

D-205
5 drawer card index cabinet
541W x 616D x 1322H mm.
D-204
4 drawer card index cabinet
541W x 616D x 807H mm.

D-207
7 drawer card index cabinet
541W x 616D x 1322H mm.
D-206
6 drawer card index cabinet
541W x 616D x 1322H mm.

D-211
11 drawer card index cabinet
364W x 616D x 1545H mm.
D-209
9 drawer card index cabinet
364W x 616D x 1286H mm.

DR-115
15 drawer card index cabinet
278W x 459D x 922H mm.
DR-110
10 drawer card index cabinet
278W x 459D x 653H mm.

DR-215
15 drawer card index cabinet
375W x 459D x 1262H mm.
DR-210
10 drawer card index cabinet
375W x 459D x 882H mm.

FA-407
7 drawer card index cabinet
265W x 381D x 388H mm.
FA-405
5 drawer card index cabinet
265W x 381D x 296H mm.

FA-412
12 drawer card index cabinet
265W x 381D x 618H mm.
FA-410
10 drawer card index cabinet
265W x 381D x 526H mm.