กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน สำหรับ พนักงาน 2ท่าน มี 1 ตัวถัง 3 ลิ้นชักร่วมกัน