กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเปิด 2บาน และชั้นวางของเอนกประสงค์อยู่ส่วนล่าง

OD-9155
open shelving & double swing door cabinet with 2 shelves
900W x 400D x 1550H mm.

OD-9195
open shelving & double swing door cabinet with 3 shelves
900W x 400D x 1950H mm.