กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ

LCG-975
sliding glass door cabinet with 1 shelf
900W x450D x 750H mm.

LCG-9110
sliding glass door cabinet with 2 shelves
900W x 450D x 1100H mm.

LCG-1275
sliding glass door cabinet with 1 shelf
1200W x 450D x 750H mm.
LCG-1575
sliding glass door cabinet with 1 shelf
1500W x 450D x 750H mm.

LCG-12110
sliding glass door cabinet with 2 shelves
1200W x 450D x 1100H mm.
LCG-15110
sliding glass door cabinet with 2 shelves
1500W x 450D x 1100H mm.