กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานมีตัวถัง 1 ข้าง 3 ลิ้นชัก ขาโต๊ะรูปตัว L