กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้นวางของ

DG-223
880W x 406D x 572H mm.
DG-224
1185W x 406D x 572H mm.

DG-225
1490W x 406D x 572H mm.
DG-226
1795W x 406D x 572H mm.

DG-323
880W x 406D x 880H mm.
DG-324
1185W x 406D x 880H mm.

DG-325
1490W x 406D x 880H mm.
DG326
1795W x 406D x 880H mm.