กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน รูปตัว L มีลิ้นชัก ที่ตัวถัง 3 ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะmelamine

DL 3 - 75140 L, R
1400W x 750D x 750H mm.
DL 3 - 75160 L, R
1600W x 750D x 750H mm .
DL 3 - 90180 L, R
1800W x 900D x 750H mm.

DM - 71540
1400W x 750D x 750H mm.
DM - 75160
1600W x 750D x 750H mm.